Projekty podporované EÚ

Projekt: Významná obnova priemyselnej stavby" 

Výveska projektu

Zoznam zverejňovaných zmlúv a dokumentov

1)

Výveska projektu - Významná obnova priemyselnej stavby

ULOŽIŤ DOKUMENT

2)

Zmluva o dielo na vypracovanie energetického auditu

ULOŽIŤ DOKUMENT

3)

Zmluva o dielo

ULOŽIŤ DOKUMENT

4) Záverečná zápisnica k Zmluve o dielo ULOŽIŤ DOKUMENT
5) Rozpočet ULOŽIŤ DOKUMENT
6) Harmonogram realizácie a fakturácie ULOŽIŤ DOKUMENT
7) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ULOŽIŤ DOKUMENT