Chovateľské pletivá 

K najznámejším chovateľským pletivám zaraďujeme:

  • šesťhranné pletivá
  • štvorhranné zvárané pletiva
  • štvorhranné pletivá s malými okami