Lesnícke (uzlové) a oborové (zvernicové) pletivá 

Lesnícke (uzlové) pletivá

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch. Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplotení diaľnic.

Oborové (zvernicové) pletivá

Oborové pletivo je štvorhranné pletivo s veľkými okami, pletivo je vyrobené z oceľového pozinkovaného drôtu. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v poľnohospodárstve, lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na pasienky.