Stĺpiky pre pletivá a ploty 

Zobrazený prehľad všetkých stĺpikov, ktoré je možné použiť pre pletivá a ploty, rovnako aj na oplotenie tenisových kurtov a  športovísk.

Stĺpiky a vzpery okrúhle:

  • Stĺpiky pozinkované (ZN), Vzpery pozinkované (ZN)
  • Stĺpiky poplastované (BPL), Vzpery poplastované (BPL)

Stĺpiky okrúhle s uchytávacím profilom/s uchytávacím háčikom na čiapočke:

  • Stĺpiky AQUIGRAF
  • Stĺpiky FLÓRA

Stĺpiky profilové (profil JAKL)

  • Stĺpiky GALAXIA
  • Stĺpiky GALAXIA s pätkou
  • Stĺpiky JUPITER

Stĺpiky ostatné:

  • Stĺpiky PRÉRIA