Podpora športu - Hádzaná

Podpora hádzaná 

RETIC stál za najväčšími úspechmi slovenskej reprezentácie v hádzanej

Ako už bolo spomenuté v článku FILANTROPIA, RETIC stál ako generálny partner za najväčšími úspechmi slovenskej reprezentácie v hádzanej v novodobej histórii Slovenska. Reprezentácia mužov sa v tomto období prebojovala na MS v Chorvátsku, Švédsku a aj na ME v Srbsku.

Spoločný príbeh RETIC a hádzaná sa však začal oveľa skôr. RETIC je totiž veľká hádzanárska rodina, pochádzajúca zo silného hádzanárskeho regiónu.

Športoví pamätníci vedia, že v rokoch 1970-1990 sa  v nových Sadoch hrala veľmi dobrá hádzaná. a chlapčenskú, mužskú či dievčenskú zložku tvorili viacerí bývalí, či súčasní zamestnanci ako Denisa Plesníková, Ivan Grič alebo Martin Šooš. Hádzanú hrali aj traja majitelia RETICu -  Jaro Slávik, Laco Slávik a Peter Malák.