Vinohradnícke potreby 

Vinohrady patrili od pradávna medzi špičkové kultúry v odvetví poľnohospodárstva. Už naši predkovia vedeli, že réva je výnimočná plodina a k jej pestovaniu pristupovali s úplnou vážnosťou. Postupným vývojom sa budovala aj oporná konštrukcia, ktorá je už dnes neodmysliteľnou súčasťou. Keďže je vinohrad vysádzaný na veľa rokov, tak aj konštrukcia musí vyhovovať požadovanej životnosti. Preto je nesmierne dôležité si zvoliť správnu formu materiálov a dodržať potrebné parametre pri výstavbe konštrukcie.

Odporúčaný rozostup stĺpov je maximálne 5 metrov pri štandardnom prostredíale pri náročnejších lokalitách, kde je problémový - členitý terén, špeciálne poveternostné podmienky, alebo kyprá pôda -  je tento rozostup ideálne držať v rozmedzí 3,5 m - 4,5 m.  Stĺpy vo svahovitom teréne odporúčame zatláčať otvorenou stranou profilu smerom dolu svahom. Bližšie špecifikácie a odborné poradenstvo Vám poskytneme na obchodnom úseku.