Filantropia

Firma RETIC, adekvátne k svojej veľkosti a postaveniu na trhu, má vybudovaný svoj interný sociálny program a firemnú filantropiu. Firma si uvedomuje, že nie je jej cieľom iba poskytovať produkty a služby spojené s jej výrobnou činnosťou, ale chce byť aj spoločensky zodpovedná voči svojmu okoliu, voči verejnoprospešným organizáciám a akciám a voči ľuďom, odkázaným na pomoc, či darcovstvo.

Vo vnútri firmy má RETIC vybudovaný sociálny program, spočívajúci vo vybudovanej kultúre obliekania, stravovania, správania. Odmeňovanie zamestnancov je v zmysle schválených postupov a zahŕňa odmeňovanie aj vo forme 13. resp. 14. platu. Súčasťou vzájomnej dôvery a úcty je vo firme zavedené aj koncoročné posedenie pri hudbe, resp. obdarovanie zamestnancov pri významných životných jubileách.

Firma RETIC počas svojej histórie finančne podporila a podporuje škôlky, školy, Obecné úrady - hlavne z okolia jej sídla. Podporila finančne aj opravy evanjelického a katolíckeho kostola, vydanie kníh o obci Malé Zálužie a Šurianky, taktiež vydanie knihy o histórii vzniku evanjelického zboru v Nových Sadoch. Firma zasahuje aj do športových aktivít, kde dlhoročne podporuje futbalový klub Nové Sady. Taktiež firma dlhodobo podporovala hádzanársky klub Sporta Hlohovec - vicemajstra SR, alebo aj futbalový klub FC Nitra a hokejový klub HK Nitra.

Firma RETIC stála aj za najväčšími úspechmi slovenskej hádzanej, kedy sa reprezentácia mužov prebojovala na MS v Chorvátsku a Švédsku a na ME v Srbsku. RETIC v rokoch 2009-2016 bol hlavný generálny sponzor slovenskej reprezentácie mužov a žien.


RETIC podporil vydanie dvoch kníh o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktoré vydal kolektív vedený profesorom Fuskom. Firma taktiež dlhodobo podporuje Domov sociálnych služieb Hrabiny, kde je Centrum pre zdravotne znevýhodnených občanov.

Spoločníci firmy RETIC, s.r.o. zároveň v roku 2007 založili Občianske združenie „Domovinka“, ktorého hlavnou náplňou je ochrana a podpora zdravia, rozvoj telesnej kultúry, zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania.

Za históriu firmy, ktorej vznik sa datuje v roku 1992, aktivít týkajúcich sa filantropie či už firemnej, alebo spoločenskej bolo nespočetne veľa. V horeuvedených riadkoch boli spomenuté len tie významnejšie, avšak aj z nich sa dá jednoznačne usúdiť, že firma RETIC má k týmto ideám veľmi blízko.