Kovové a rabicové tkaniny 

Kovové tkaniny sa vyrábajú na tkacích stavoch z drôtu bez povrchovej úpravy (FE) alebo pozinkovaného drôtu (ZN).
Rabicové tkaniny sa vyrábajú z drôtu bez povrchovej úpravy (FE).

Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sitá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa kovové a rabicové tkaniny používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.