Adatvédelem (GDPR)

Az alábbi információk ezen weboldalak látogatói és/vagy vásárlói (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak feldolgozására vonatkoznak, amelyet a fent említett eladó (a továbbiakban: Üzemeltető) végez. ). Ezen személyes adatok kezelésére és védelmére a 2011/2003. számú európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet rendelkezéseivel összefüggésben a személyes adatok védelméről szóló módosított 18/2018. 2016. április 27-i 2016/679 Általános Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Rendelet).

Személyes adatok feldolgozása megkeresés küldésekor

Az Érintett személyes adatai, amelyeket az Üzemeltető a megkeresések feldolgozása céljából kezel: az Érintett kereszt- és vezetékneve, posta- és e-mail címe, telefonszáma.

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető általánosan kötelező érvényű jogszabályokból, így különösen a Polgári Törvénykönyvből, a fogyasztóvédelemről szóló törvényből, illetve a szerződés alapján történő szolgáltatásnyújtásból eredő kötelezettségeinek időtartama alatt történik. távollevők között kötött vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés, az levéltári és nyilvántartási törvény, a számviteli törvény és az áfatörvény, i.e. legalább 10 évig.

Az Érintett Személyes Adatainak kezelésével a NetSuccess, s.r.o. társaság, amely az Üzemeltetőnek az internetes portál megfelelő működésének biztosításához kapcsolódó B2B megoldásokat nyújt (a továbbiakban: „Közvetítő”).

Az Érintett Személyes Adatainak kezelése során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor, miközben az Üzemeltető nem kíván személyes adatokat harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik félnek átadni, kivéve a Közvetítőt és a szállítmányozót. szolgáltatók a megrendelt áru kiszállításával kapcsolatban.

Az érintett mindenekelőtt jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, joga van az adatok más üzemeltető részére történő továbbítására, ha a személyes adat az érintett kérelmére automatizáltan kezelték, továbbá panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha az Üzemeltető és/vagy Közvetítő a személyes adatok kezelésében a személyes adatok kezelésében a Személyes Adatok Védelmi Irodájának megsértésével jár el. rendelet és/vagy törvény.

Az internetes portálon kínált áruk és/vagy szolgáltatások 18 éven felüli látogatók számára készültek és összeszerelést igényelhetnek.

Személyes adatok kezelése a hírlevélre való feliratkozáskor

Az Érintett személyes adatai, amelyeket az Üzemeltető a termékeiről és szolgáltatásairól szóló tájékoztatás (hírlevél) küldése céljából kezel, a következők: e-mail cím, az Érintett kereszt- és vezetékneve.

Ezen adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a 13. § bek. szerint. 1 levél a) pontjában foglaltakkal összefüggésben Művészet. 6 par. 1 levél a) Szabályzat, amely az egyes hírlevelek végén található aktív linkre kattintva, vagy az Üzemeltető email címére küldött írásbeli kérelem alapján bármikor visszavonható.

A személyes adatokat addig kezeljük, amíg az érdeklődő érdeklődik az Üzemeltető hírlevelének küldése iránt.

Az Érintett Személyes Adatainak kezelésével olyan Közvetítőt lehet megbízni, aki az Üzemeltető részére hírlevél kampányok lebonyolítását biztosítja vagy tudja biztosítani.

Az Érintett Személyes Adatainak kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra, miközben az Üzemeltető a Közvetítő kivételével nem kíván személyes adatokat harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik félnek átadni.

Az érintett mindenekelőtt jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, joga van az adatok más üzemeltető részére történő továbbítására, ha a személyes adat az érintett kérelmére automatizáltan kezelték, továbbá panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha az Üzemeltető és/vagy Közvetítő a személyes adatok kezelésében a személyes adatok kezelésében a Személyes Adatok Védelmi Irodájának megsértésével jár el. rendelet és/vagy törvény.

A hírlevél nem 18 éven aluli látogatóknak szól.

Személyes adatok kezelése a Regisztrált Ügyfélszolgálat igénybevétele során

Az Érintett személyes adatai, amelyeket az Üzemeltető a Regisztrált Ügyfél szolgáltatása érdekében kezel, a következők: Az Érintett személy vezeték- és vezetékneve, posta- és e-mail címe, telefonszáma.

Ezen adatok kezelésének jogalapja a Regisztrált Ügyfél szolgáltatásának igénybevételével járó jogok és kötelezettségek teljesítése, amelyeket egyébként nem lehetne maradéktalanul biztosítani.

A személyes adatokat addig kezeljük, amíg az érdeklődő érdeklődik a Regisztrált Ügyfél szolgáltatás igénybevétele iránt.

Az Érintett személyes adatainak feldolgozásával Közvetítő bízható meg, aki az Üzemeltető számára az online áruház rendeltetésszerű működésének, azaz a Regisztrált Ügyfélszolgálat megfelelő működésének biztosításához kapcsolódó portálmegoldásokat biztosít.

Az Érintett Személyes Adatainak kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra, miközben az Üzemeltető a Közvetítő kivételével nem kíván személyes adatokat harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy harmadik félnek átadni.

Az érintett mindenekelőtt jogosult kérni az Üzemeltetőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen, joga van az adatok más üzemeltető részére történő továbbítására, ha a személyes adat az érintett kérelmére automatizáltan kezelték, továbbá panaszt tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha az Üzemeltető és/vagy Közvetítő a személyes adatok kezelésében a személyes adatok kezelésében a Személyes Adatok Védelmi Irodájának megsértésével jár el. rendelet és/vagy törvény.

A Regisztrált Ügyfél szolgáltatás 18 éven felüli látogatók számára készült.