Banner


Návod k pokládke
Úprava terénu
Úprava terénu k aplikácii fólie.
Rozbalenie fólie
Položenie stredom pod úrovňou plotu.
 
Prestrih fólie
Prestrih fólie k stredu stĺpika.
Mechanické ukotvenie
Ukotvenie plastovými klincami s odporúčaným rozostupom 70 cm.
 
Zasypanie fólie
Zasypanie fólie mulčovacou kôrou alebo štrkom.