Lesnícke pletivá

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver.

Spoľahlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch.

Používa sa hlavne na oplotenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných
a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oplotení diaľnic.

Uzlové pletivá
Uzlové pletivá
Uzlové pletivo s pevnou nešmýkavou konštrukciou - spoj T
Uzlové pletivo s pevnou nešmýkavou konštrukciou - spoj T
Oborové (zvernicové) pletivá
Oborové (zvernicové) pletivá
Stĺpiky k uzlovému pletivu
Stĺpiky k uzlovému pletivu
Farmárske pletivá
Farmárske pletivá